Metody pracy

Naszą metodologię pracy z uczestnikami szkoleń, opieramy na określonych zasadach, tworzących fundament procesu efektywnego uczenia się. Poniżej zamieszczamy kluczowe punkty naszej „mapy drogowej” dochodzenia do celu dydaktycznego, które jako autorzy i realizatorzy szkoleń implementujemy w toku projektowania i realizacji zajęć:

 

  • Orientacja na cel – jesteśmy skoncentrowani na pożądanym wyniku szkolenia. Mając świadomość wagi  procesu szkoleniowego oraz idącej za tym Państwa inwestycji,  robimy co w naszej mocy by spełnić oczekiwania naszego Klienta, wkładając naszą energię i doświadczenie  w nakreślony cel. Począwszy od etapu sprzedaży, poprzez projektowanie i szkolenie uczestników, pamiętamy o zasadzie nadrzędnej  – „dobre szkolenie to określone efekty w czasie”
  • Ścisła łączność z Klientem – przez cały okres naszej współpracy, utrzymujemy kontakt ze stroną zainteresowaną  – odbiorcą, zleceniodawcą szkolenia. Pozwala to na budowę atmosfery sprzyjającej poznaniu, wzajemnemu zaufaniu oraz wspólnemu zdefiniowaniu celów szkolenia co przekłada się na późniejszy efekt poszkoleniowy. Po realizacji usługi szkoleniowej jesteśmy do Państwa dyspozycji przy okazji zaistniałych potrzeb – konsultingowych i szkoleniowych.
  • Elastyczny program zajęć – tworząc program szkolenia opieramy się przede wszystkim na wizji celów Klienta,  jednak aktywnie doradzamy, sugerujemy określone rozwiązania służące dobru wspólnemu. Rezygnujemy ze skostniałych struktur na rzecz innowacyjnych i „świeżych” rozwiązań zarówno w sferze ćwiczeń  jak i merytoryki szkoleniowej. Jednak nie obalamy na siłę sprawdzonych wzorców  i schematów. Naszym celem jest podniesienie kwalifikacji uczestników i temu jest podporządkowany program – konsultowany z Klientem.
  • Związek teorii z praktyką – podczas zajęć prowadzonych przez naszych Trenerów, umiejętnie łączymy aspekty teoretyczne z elementami praktycznymi. Oznacza to, że na naszych szkoleniach mówimy o prawdziwych realiach biznesu otaczających uczestników w swoim środowisku pracy. Również dobór ćwiczeń opiera się na symulacji zdarzeń z rzeczywistości, mając na celu jak najwierniejsze odtworzenie sytuacji problemowych
  • Dobra atmosfera i partnerstwo – zakładamy, że atmosfera panująca podczas szkolenia ma istotny jeśli nie strategiczny wpływ na efekty nauki. Dlatego wprowadzamy nastrój partnerstwa i wzajemnego szacunku. Na sali szkoleniowej spotyka się suma doświadczeń – uczestników szkolenia oraz Trenera prowadzącego. Naszą rolą jest stworzenie transferu wiedzy między tymi stronami, który zaprocentuje w okresie po szkoleniowym.
  • Trener dedykowany do typu szkolenia – w szczególności dbamy by w skład kadry dydaktycznej wchodzili   Trenerzy – Praktycy,  osoby mające doświadczenia w danej dziedzinie szkolenia. Do każdej z sesji szkoleniowych dedykujemy odpowiedniego Trenera specjalizującego się w pewnym zakresie tematycznym, traktując ten etap jako jeden z istotniejszych na drodze do rozwoju. Zasada ścisłej specjalizacji pozwala na podniesienie poziomu  i jakości szkolenia, a Klientowi zapewnia pracę z ekspertem.
  • Różnorodność metod szkoleniowych – stosujemy pełną gamę metod szkoleniowych, dobierając je względem grupy i celów szkolenia. Zawsze staramy się by  szkolenie „żyło” i inspirowało uczestników. Dobór metody szkoleniowej często w sposób kluczowy wpływa na odbiór zadania zatem starannie komponujemy program, by przekazywana wiedza podawana była w sposób interesujący i aktywny wobec uczestników. Metody szkoleniowe – opis szczegółowy
  • Nacisk na jakość i doskonalenie zajęć –po każdym szkoleniu zbieramy od Klienta informacje zwrotną w formie ankiety oceny zajęć. Nasz Klient ma możliwość anonimowego ( lub nie ) wypowiedzenia się co do formy prowadzonego szkolenia, jego merytoryki, pracy trenera i spełnionych oczekiwań. Sukcesywnie analizujemy te informacje wprowadzając w razie potrzeby stosowne korekty.
  • Etyka i uczciwość – w naszej działalności  zawodowej opieramy się na zasadzie uczciwości i szacunku do Partnerów z którymi współpracujemy. Na każdym odcinku pracy z Klientem rzetelnie przedstawiamy fakty – szanse i zagrożenia, mając na uwadze dobro osób szkolonych. Naszym dążeniem jest zaoferowanie usługi spełniającej Państwa oczekiwania.
  • Praca jako pasja – to co robimy jest częścią nas… Z naszego wyboru szkolimy i prowadzimy podopiecznych, przez meandry wiedzy biznesowej, odnajdując w tym przyjemność i samorealizację. Praca bez odpowiedniej dozy zaciekawienia i ekscytacji jest obowiązkiem – jednak działanie łączące w sobie możliwość kreacji nowych zachowań, budowania rozwoju drugiego człowieka ze wspólną pracą na rzecz nauki – wyzwaniem i  podróżą w poznanie. Po tej stronie pragniemy pozostać……