Szkolenia dla firm

Szkolić czy nie szkolić?

Na ogół opinie o szkoleniach poświęconych rozwojowi umiejętności tzw. „miękkich” – czyli szeroko rozumianej sfery interpersonalnej, bywają diametralnie różne. Z jednej strony armia sceptyków, wierzących, że prawdziwa wiedza płynie wraz z narastającym doświadczeniem zawodowym, ilością godzin spędzonych w realnym świecie biznesowych wymagań. Po przeciwnej stronie, zwolennicy  permanentnego dokształcania i samorozwoju podkreślający niezbitą wagę refleksji płynącej podczas warsztatu czy też treningu umiejętności.

Naturalnie, jako twórcy i realizatorzy programów szkoleń, należymy do grupy utrzymującej pogląd o istotnej potrzebie obecności szkoleń w biznesowym  życiu organizacji. Niemniej nasze stanowisko nie znajduje się po żadnej skrajnej  stronie światopoglądowych opinii. Nie tworzymy przepaści między cenną wiedzą płynącą z doświadczenia zawodowego, a szerokim spectrum oddziaływań szkoleniowych. Są to dwa odrębne dydaktyczne mikroświaty, niosące z sobą określone korzyści dla uczestnika procesu.

szkolenia biznesowe info_baner

 

Dlaczego warto się szkolić? Powodów jest wiele. Poniżej przytaczamy te najważniejsze:

  • Trening w bezpiecznych warunkach – przy dobrze skomponowanym programie szkoleniowym, następuje progres umiejętności, poprzedzony dydaktyczną autorefleksją uczestnika. W warunkach sali szkoleniowej, czas przeznaczony na dowolną symulację zachowań, pozwala  na bezpieczne popełnianie błędów, tym samym przyczyniając się do analizy i poprawy działania. Dodatkowym walorem staje się fakt, korzystania z wiedzy osoby prowadzącej, jego doświadczenia i cennej praktyki, na co nie zawsze znajduje się czas w środowisku pracy. Trenując pożądane zachowania, wzmacniamy efektywność jednostki poza obszarem szkolenia
  • Motywacja poza finansowa – szkolenie może być ogromną dawką motywacyjnego „speedu” dla uczestników. Dobrze niektórym znane uczucie energii i woli twórczego działania towarzyszące czasowi poszkoleniowej weny, może być dobrze wykorzystane. Warunkiem jest próba wdrożenia w życie rozwiązań stosowanych podczas szkoleń oraz niewątpliwie praca coachingowa  managera z podopiecznym. W warunkach kiedy dodatkowa gratyfikacja finansowa nie zawsze staje się możliwa, czy to z przyczyn strategii firmy czy też kryzysu gospodarczego, szkolenie staje się istotnym filarem motywacyjnej mieszanki co podkreślają sami uczestnicy szkoleń. Dodaje energii, budzi pokłady inspiracji, może przyczynić się istotnie do poprawy wyników.
  • Najnowsza wiedza praktyków – szkolenia prowadzone przez ekspertów, stanowią cenny transfer wiedzy zawodowej, opierającej się na „świeżych” zdobyczach nauki, techniki i innych dziedzin życia. Są merytorycznym tlenem dla organizmu jaki stanowi każda organizacja i zapewniają styczność z nowościami branżowymi danej gałęzi biznesu. Nowa wiedza, wdrożona efektywnie w życie firmy, może znacząco przyczynić się do poprawy wyników, podnieść poziom merytoryczny osób w niej pracujących, a w końcu skutecznie przeciwstawiać się skostnieniu organizacji i ugrzęźnięciu w starych, utartych schematach.
  • Integracja na polu nauki – obok dobrej zabawy, wplecionej umiejętnie w tok nauki, szkolenie to również świetny poligon integracyjny – nie tylko dla nowego zespołu. Wspólne działanie uczy rozumienia siebie oraz osób tworzących grupę. Doświadczenia te bardzo często przekładają się na późniejsze funkcjonowanie określonej zbiorowości. Lepsza współpraca to szybsze działanie obok braku niepotrzebnych konfliktów ( poza tymi twórczymi! ) i komunikacja nakierowana na porozumienie i osiąganie celu. Szkolenie to również doskonała okazja na lepsze poznanie, odkrycie cech które dotychczas nie były widoczne lub pozostawały w cieniu bieżących obowiązków.

 

Nasza oferta składa się z 5 głównych filarów

szkolenia rozwojoweszkolenia oko?obiznesowecoachingbadanie i diagnozarekrutacja