Badanie i diagnoza potencjału

Kompetencje jako konglomerat wiedzy, umiejętności i postaw  są elementem dynamicznym. Z jednej strony jako silny komponent naszego codziennego działania mogą ulegać pogłębieniu i wzrostowi, z drugiej bez pracy twórczej i postawy aktywnego uczenia się skazane mogą być na regres i stagnację.

Niezależnie czy jesteśmy Prezesem korporacji, Szefem Departmentu czy też Pracownikiem, który pragnie awansować,  powinniśmy rozpocząć proces rozwoju od pytania? Gdzie jesteśmy kompetencyjnie jako zespół, w którą stronę i jak należy podążać…. Dlatego proponujemy realizację procesu Development Center jako swoistą diagnozę i pomiar zaistniałych w danej chwili kompetencji ( zdefiniowanych przez Klienta ).  Dajemy odpowiedź na pytanie, które sięga istoty rozwoju: co umiemy i czego jeszcze powinniśmy się nauczyć ( nasz zespół ) ……

 

Diagnoza i rozwój kompetencji