Coaching

Wierząc w możliwości i potencjał ludzkiego działania, moc jednostki rozumianą jako zdolność do autorefleksji i kreowania ścieżek rozwoju, proponujemy naszym Klientom realizacje sesji rozwojowych z doświadczonymi coachami.

Coaching jako zjawisko opierające się na wspieraniu Klienta w osiąganiu jego indywidualnych celów, dotyka obszarów tworzenia celów, określaniu sposobów ich realizacji, by w końcu finalnie prowadzić do osiągnięcia zamierzonych, zaplanowanych wyników – biznesowych czy też prywatnych. Coach jest  towarzyszem, przewodnikiem i inspiratorem w galaktyce nieuświadamianych pokładów emocji, przekonań i postaw wspierających cele indywidualne lub też skutecznie blokujących rozwój..

Coaching