Asertywność

ASERTYWNOŚĆ – trening wyrazu emocji

Szkolenie dedykowane jest każdej osobie, która pragnie poszerzyć umiejętności dot. asertywnej komunikacji interpersonalnej oraz funkcjonowania w zgodzie ze swymi potrzebami w otaczającym środowisku – zawodowym oraz prywatnym.

W trakcie szkolenia będziesz miał okazję:

 • Zrozumieć na czym polega zjawisko asertywności i jakie niesie z sobą korzyści
 • Poznać ograniczenia blokujące Twą asertywność
 • Trenować zachowania asertywne z uwzględnieniem różnorodnych sytuacji życiowych
 • Poznać formuły działania dzięki którym będziesz odbierany/a jako osoba asertywna
 • Poznać strategie radzenia sobie w trudnych sytuacjach, gdy kompetencja asertywności jest szczególnie  przydatna

Główne cele szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy dotyczącej psychologicznych mechanizmów zjawiska asertywności, czynników wspierających oraz ograniczających proces
 • Trening umiejętności asertywnej komunikacji: reakcji na krytykę, informacji zwrotnej, wyrażania odmiennej opinii, przyjmowania pochwał
 • Nabycie wiedzy i zachowań pozwalających na asertywne funkcjonowanie na wielu płaszczyznach ludzkiej percepcji: mowy, ubioru, komunikacji niewerbalnej i innych elementów
 • Autopoznanie poziomu swej asertywności z uwzględnieniem sił osobowościowych wspierających  rozwój tej kompetencji.

Asertywność

Program szkolenia:

Asertywność w ujęciu psychologicznym

 • Zachowania asertywne – główne założenia
 • Czynniki osobowościowe wpływające na poziom asertywności
 • Prawa jednostki w kontekście ludzkiej asertywności
 • Postawa asertywna – korzyści i zagrożenia
 • Czy jestem asertywny? Autotest

Terytorium psychologiczne człowieka

 • obszary terytorium psychologicznego
 • Prawa H. Fensterheima

Pewność siebie  – filar asertywności

 • Pewność siebie – atrybuty osobiste
 • Poczucie wartości a nasza asertywność
 • Monolog wewnętrzny – metody pracy z wewnętrznym narratorem
 • Koncepcja E.Berna – głosy wewnętrzne
 • Samograniczenia asertywności

Asertywna komunikacja zwrotna

 • Cechy języka asertywnego
 • Komunikat „ja”
 • Asertywna krytyka i pochwała
 • Wyrażanie negatywnych emocji
 • Asertywna odmowa
 • Wyrażanie oczekiwań
 • Model komunikacyjny „FUO + 2K”
 • Informacja zwrotna – feedback

Po drugiej stronie – spotkanie z brakiem asertywności

 • Strategie postępowania – rozmówca agresywny
 • Strategie postępowania – rozmówca uległy i nieasertywny
 • Przyjmowanie odmiennych opinii

Inne oblicza asertywności

 • Mowa niewerbalna i jej wpływa na odbiór naszej asertywności
 • Mowa ciała, gest, mimika, proksemika, postawa – wsparcie dla komunikacji asertywnej
 • Plan pracy treningowej nad kształtowaniem swej asertywności

POBIERZ PROGRAM:  Asertywność_Program szkoleniowy_Szkolenia Biznesowe.info

oraz sprawdź dostępność terminu przesyłając zapytanie