Komunikacja interpersonalna

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA – wsparcie efektywności osobistej i organizacyjnej

Szkolenie warsztatowe dla ludzi, którzy chcą lepiej komunikować się z innymi. W trakcie szkolenia korzystamy również z zadań i gier – dobranych i przygotowanych pod kątem konkretnego zespołu.

Na szkoleniu poczujecie na własnej skórze:

 •        co to jest słuchanie odzwierciedlające
 •        jak słuchać, żeby słyszeć
 •        jak dawać skuteczną informację zwrotną
 •        kto ma problem i co możesz z tym zrobić
 •        co Twoje wartości i przekonania mają wspólnego z komunikacją
 •        jak działa myślenie wygrana – wygrana
 •        i wiele innych praktycznych rzeczy…

Szkolenie polecamy Managerom, zespołom i pracownikom przechodzącym przez proces zmian organizacyjnych oraz wszystkim, którzy chcieliby mieć więcej satysfakcji z komunikowania się z innymi ludźmi.

Główne cele szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy dotyczącej zasad tworzenia oraz współuczestnictwa w procesie efektywnej komunikacji interpersonalnej, czynników wsparcia oraz barier komunikacyjnych;
 • Doskonalenie oraz poprawa umiejętności skutecznego komunikowania się uczestników  szkolenia w środowisku pracy oraz w otoczeniu zewnętrznym;
 • Ćwiczenie umiejętności stosowania technik komunikacyjnych wspierających wymianę informacji;
 • Praktyczne ćwiczenie udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej w duchu szacunku i partnerskiego dialogu;
 • Kształtowanie postawy sprzyjającej otwartej komunikacji międzyludzkiej.

 Komunikacja interpersonalna

Program szkolenia:

 Systemy reprezentacji sensorycznej a proces komunikacji

 • Rola systemów reprezentacji w postrzeganiu świata;
 • Cechy poszczególnych typów sensorycznych: wzrokowiec, słuchowiec, kinestetyk
 • Dobór technik komunikacyjnych, a typ rozmówcy;
 • Zakłócenia i błędy komunikacyjne – zagrożenia i przeciwdziałanie;

 Osobowość rozmówcy  i jej wpływ na komunikację

 • Obraz samego siebie jako zwierciadło naszej  komunikacji;
 • Czynniki osobowościowe wspierające komunikację;

 Skuteczny przekaz werbalny

 • Przekazywanie pomysłów i idei;
 • Zasady stylistyki i poprawności językowej;
 • Spójność mowy werbalnej /niewerbalnej;
 • Zainteresowanie odbiorców przekazem;
 • Model komunikacyjny 7C;
 • Techniki komunikacyjne: Parafraza; Aktywne słuchanie; Komunikat ja, Pytania;

Komunikacja niewerbalna

 • Rola mowy ciała w procesie komunikacji – mity i fakty;
 • Sygnały mowy ciała i ich interpretacja: mimika, gestykulacja, wzrok, głos, postawa;
 • Odzwierciedlanie – intencjonalne stosowanie mowy niewerbalnej;

Informacja zwrotna w procesie komunikacji  

 • Komunikacja, a postawa rozmówcy;
 • Cele oraz cechy prawidłowej informacji zwrotnej;
 • Zasady tworzenia  konstruktywnej informacji zwrotnej;
 • Ćwiczenia warsztatowe z zakresu przekazywania komunikatu zwrotnego;

Prezentacja – narzędzie wpływu i przekazu informacji

 • Zasady tworzenia skutecznej prezentacji;
 • Prezentacja multimedialna – wsparcie komunikacji prelegenta;

Komunikacja pisemna

 • Zasady tworzenia czytelnych komunikatów pisemnych;
 • Komunikacja e-mailowa; standardy, zasady, prawidła;

 Rozmowy telefoniczne

 • Zasady efektywnego prowadzenia rozmów telefonicznych;
 • Najczęstsze błędy komunikacyjne – jak ich uniknąć;

Trudni rozmówcy

 • Kim jest trudny rozmówca?
 • Postawy utrudniające komunikację;
 • Techniki budujące porozumienie z trudnym rozmówcą;
 • Obiekcje – jak je pokonywać;

Argumentacja i wywieranie wpływu

 • Psychologiczne podstawy wywierania wpływu;
 • Reguły wywierania wpływu – wybrane koncepcje;
 • Ogólne zasady prawidłowej argumentacji;
 • Język korzyści – zastosowanie w praktyce;
 • Kluczowe słowa w procesie argumentacyjnym;

Komunikacja w zespole

 • Role grupowe i ich wpływ na komunikację;
 • Status w grupie i jego znaczenie;

Spotkania pracownicze

 • Przygotowanie lidera
 • Sztuka prowadzenia efektywnych spotkań

POBIERZ PROGRAM:  Komunikacja interpersonalna_Program szkoleniowy_Szkolenia Biznesowe.info

oraz sprawdź dostępność terminu przesyłając zapytanie