Kreatywność w działaniu

„KREATYWNOŚĆ W DZIAŁANIU – trening twórczości”

Szkolenie warsztatowe, którego celem jest zwiększenie kreatywności i innowacyjności w pracy i w życiu. Dodatkowym efektem jest zabawa i radość, która jest nieuniknionym elementem twórczej pracy. Zajęcia obfitują w wiele zaskakujących, zabawnych sytuacji, kiedy okazuje się jak bardzo potrafimy być kreatywni jeśli tylko znajdziemy sposób na otwarcie się na nowe możliwości…

W trakcie szkolenia masz szansę:

 •        zobaczyć jak wygląda świat z innych perspektyw
 •        odkryć ze zdumieniem jak bardzo już jesteś kreatywny!
 •        poznać, jakie czynniki blokują Twoją kreatywność i jak temu zaradzić
 •        dowiedzieć się jak opanowanie emocji wzmacnia kreatywność i innowacyjność
 •        doświadczyć bycia twórcą i wynalazcą
 •        dowiedzieć się, co wzmacnia w Tobie stan kreatywności i jak go utrzymać

Dedykowane szczególnie pracownikom działów kreatywnych: marketingu, PR, komunikacji wewnętrznej, sprawdza się doskonale na wszystkich stanowiskach.

Główne cele szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy dotyczącej psychologicznych mechanizmów działania procesów twórczych z uwzględnieniem czynników wspierających kreatywność uczestnika;
 • Praktyczny trening umiejętności twórczego myślenia z wykorzystaniem różnorodnych technik wzmacniających innowacyjność;
 • Poznanie  metod twórczego rozwiązywania problemów oraz nabycie umiejętności ich zastosowania w środowisku pracy oraz życiu prywatnym;

 Kreatywność w działaniu

Program szkolenia.

Kreatywność – zjawisko  codzienności czy też talent wybranych….

 • Na czym polega zjawisko kreatywności;
 • Czy każdy może być kreatywny;
 • Ograniczenia naszej kreatywności;
 • Przykłady niezwykłej kreatywności;

Kreatywność w ujęciu teoretyczno – psychologicznym

 • Psychologia procesu twórczego;
 • Fazy procesu kreatywnego;
 • Nasze myślenie i jego cechy;
 • Myślenie kombinacyjne, eksploracyjne, transformacyjne;
 • Myślenie lateralne E. de Bono;

Wstęp do treningu kreatywności

 • Rozgrzewka kreatywna;
 • ABC – ćwiczenia z zakresu kreatywności;

Myślenie pytajne

 • Charakterystyka myślenia pytajnego;
 • Rola pytań w rozwiązywaniu problemów;
 • Ćwiczenia kreatywne z zakresu myślenia pytajnego;
 • Myślenie pytajne; a codzienność zawodowa i prywatna;

 Myślenie kombinacyjne

 • Myślenie kombinacyjne – na czym to polega?
 • Ćwiczenia kreatywne z  zakresu myślenia kombinacyjnego;
 • Zastosowanie myślenia kombinacyjnego w rozwiązywaniu problemów;

 Myślenie transformacyjne

 • Zasady myślenia transformacyjnego;
 • Ćwiczenia kreatywne z zakresu myślenia transformacyjnego;;
 • Zastosowanie myślenia transformacyjnego w praktyce;

Twórcze metody rozwiązywania problemów

 • Burza mózgów;
 • Technika kuli śniegowej;
 • Technika superpozycji;
 • Metaplan;
 • Metoda Scamper;
 • Przyjmowanie odmiennego punktu widzenia;

Rola trybu życia i jej wpływ na naszą kreatywność

 • Czynniki wpływające na rozwój kreatywności;
 • Tryb życia jako wsparcie procesu rozwoju;
 • Jak rozwijać innowacyjne myślenie na co dzień;

POBIERZ PROGRAM:  Kreatywność w działaniu_Program szkoleniowy_Szkolenia Biznesowe.info

oraz sprawdź dostępność terminu przesyłając zapytanie