Sprzedaż, Reklamacja i Windykacja

NEGOCJACJE NALEŻNOŚCI – czyli sztuka optymalizacji płynności finansowej.

Jednym z podstawowych zagrożeń firm działających na konkurencyjnym rynku jest sztuka zarządzania należnościami. Najczęściej przyczyna bankructwa jest utrata płynności finansowej. Wspieramy klientów – w rozwoju umiejętności radzenia sobie z trudnościami w spływie zobowiązań w sposób „miękki” nie niszczący szans na dalsza współpracę zanim sięgną po „twarde” metody regulowane prawem. Przede wszystkim wprowadzamy system obrony przed działaniem nieuczciwych kontrahentów poprzez stosowanie działań prewencyjnych.

Chcemy również przekazać wiedzę o sposobie prowadzić rozmowy z dłużnikiem aby odzyskać należność i jednocześnie utrzymać wysoki poziom relacji z klientem.

Reklamacja to przede wszystkim informacja zwrotna od klienta. Prawidłowo przeprowadzony proces reklamacji powinien skutkować u klienta wzrostem satysfakcji. Nie oznacza to, że należy akceptować roszczenia jakie klienta nam przedstawia. Wręcz przeciwnie, bardzo często roszczenia są skutkiem źle przeprowadzonych negocjacji reklamacyjnych. To co proponujemy to poznanie zasad jakimi kierują się klienci po to żeby skutecznie negocjować reklamacje.

W trakcie szkolenia dowiesz się:

 • Jak ustrzec się przed działaniem nieuczciwych kontrahentów poprzez stosowanie działań prewencyjnych.
 • W jak sposób prowadzić rozmowy z dłużnikiem aby odzyskać należność i utrzymać wysoki poziom relacji z klientem. (Stopniowanie rozmów windykacyjnych w zależności od stopnia nie wywiązywania się klienta ze zobowiązań).
 • Jak docierać do prawdziwych przyczyn powstania zaległości.
 • Kiedy i jaki rodzaj sankcji zapowiadać aby zwiększyć prawdopodobieństwo odzyskania należności.
 • Jak ustalić strategię prowadzenia rozmów z tzw. „Klientem trudnym”.
 • Jak ustrzec się przed technikami wywierania wpływu wykorzystywanymi przez klientów zalegających ze spłatami.
 • Jaki dostosować komunikat do klienta uwzględniając rodzaj zaległości i typu klienta.
 • Jak prowadzić rozmowy z dłużnikiem w trakcie kolejnych spotkań.

Szkolenie dedykowane jest osobom, które w swojej pracy kontaktują się z klientami i chcą skutecznie wpływać na termin realizacji zobowiązań, jednocześnie utrzymać wysoki poziom relacji.

 Sprzedaż, reklamacja i windykacja

Główne cele szkolenia: 

Wiedza:

 • Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jakie działania prewencyjne wdrożyć aby zapobiegać powstawaniu zaległości.
 • Poznają kluczowe elementy, które należy wziąć pod uwagę planując negocjacje z dłużnikiem.
 • Poznają różne typy sankcji oraz sposoby zwiększania ich skuteczność.
 • Będą wiedzieć co zrobić w przypadku rozmowy z tzw. trudnym klientem.
 • Dowiedzą się jak broić się przed wywieraniem wpływu ze strony dłużnika.

Umiejętności:

 • Uczestnicy szkolenia nauczą się wykorzystywać poznane techniki negocjacji windykacyjnych w praktyce.
 • Nauczą się rozpoznawać gry jakie stosują dłużnicy i dochodzić do prawdziwych powodów powstania zadłużenia.
 • Będą w stanie kontrolować rozmowę i dochodzić do precyzyjnych ustaleń.
 • Nauczą się ujawniać swoje intencje aby zbudować porozumienie i uzyskać krytyczne informacje od klienta.
 • Będą umieli dokonać wyboru adekwatnej sankcji oraz umiejętnie ją komunikować.
 • Nabędą umiejętności wychodzenia z impasu negocjacyjnego.
 • Będą potrafili zbudować klimat porozumienia ,jak i zachować postawę asertywną.
 • Posiądą umiejętności dbania o wysoki poziom prowadzenia rozmów i utrzymania relacji na wysokim poziomie.
 • Będą w stanie zwiększyć ściągalność należności.

Postawy:

 • Uczestnicy zrozumieją, jak ważna jest postawa w trakcie rozmowy oraz właściwe przygotowanie do negocjacji,
 • Dowiedzą się, iż poprzez właściwą komunikację mogą ułatwić sobie pracę i odnosić znaczące sukcesy,
 • Nowe umiejętności zwiększą motywację uczestników szkolenia do prowadzenia rozmów z dłużnikami.

Program szkolenia.

 • Jak ustrzec się przed działaniem nieuczciwych kontrahentów poprzez stosowanie działań prewencyjnych.
 • Typologii Klientów zaległościowych i sposoby prowadzenia negocjacji.
 • Dlaczego klienci nie płacą. Sposoby docierania do prawdziwych przyczyn występowania zaległości. Analiza transakcyjna czyli w co gra z nami klient.
 • Mój klient to oszust i co dalej? Sposoby prowadzenia rozmów z nieuczciwymi kontrahentami.
 • Sankcja co to takiego? Rodzaje sankcji, sposoby ich zapowiadania i egzekwowania.
 • Mój klienta jest goły jak mysz kościelna i co mam robić? Sposoby wypracowywania ugody z klientem pozbawionym majątku.
 • Pierwsze spotkanie nic nie dało i co dalej? Jak prowadzić rozmowy z dłużnikiem w trakcie kolejnych spotkań. Budowanie zdań inwazyjnych i sposoby wzbudzania lęku.
 • Dłużnik mnie straszy! Jak ustrzec się przed technikami wywierania wpływu wykorzystywanymi przez dłużnika.
 • Case study. Najtrudniejsze przypadku jak sobie z nimi poradzić.

 

POBIERZ PROGRAM:  Negocjacje należności_Program szkoleniowy_Szkolenia Biznesowe.info

oraz sprawdź dostępność terminu przesyłając zapytanie