Sztuka motywacji

„SZTUKA MOTYWOWANIA – jak skutecznie pracować z ludźmi i osiągać cele…”

Niezbędnym czynnikiem powodującym realizację naszych zamierzeń stanowi sfera motywacji – bez niej każde działanie traci swą siłę napędową i moc sprawczą. Dzięki zastosowaniu odpowiednich technik motywacyjnych nasze wyniki mogą przejść najśmielsze oczekiwania, a my sami zapobiegniemy stracie i odejściu naszych najlepszych pracowników.

Z pojęciem motywacji blisko związane jest pojęcie rozwoju osobowości rozumianego jako wyzwolenie ukrytego w Nas potencjału. To właśnie rozwój gwarantuje zdobywanie nowych przestrzeni do samorealizacji i zmiany naszego postrzegania. Musimy również pamiętać, że ewentualny brak motywacji przeistacza się w demotywację prowadzącą do postrzegania działania jako przykrej konieczności zamiast nowych wyzwań. A tego przecież nie chcemy…

Dlatego uważamy, że warto motywować i rozwijać… i chętnie się z Tobą podzielimy wiedzą jak robić to skutecznie.

W trakcie szkolenie dowiesz się:

 • czym naprawdę jest motywacja
 • jakie jest psychologiczne podłoże procesów motywacyjnych
 • jak szeroki jest wachlarz technik motywacyjnych i jak go dostosować do konkretnej osoby
 • co zrobić w sytuacji niepowodzeń motywowania pracowników
 • na czym polega prawdziwy rozwój człowieka
 • jak rozwijać ludzi by osiągali zamierzone rezultaty cele

Szkolenie adresujemy do kadry kierowniczej firm i przedsiębiorstw oraz wszystkich tych, którym zależy na skutecznym motywowaniu i rozwoju swych pracowników. Szkolenie stanowi nieodzowne wzmocnienie praktyk motywacyjnych stosowanych na co dzień oraz jest doskonałą syntezą informacji przydatnych przez całe życie, również w sferze prywatnej i pozazawodowej.

Główne cele szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy dotyczącej psychologicznych mechanizmów motywacji człowieka z uwzględnieniem przełożenia wiedzy teoretycznej na codzienną praktykę motywowania;
 • Poznanie szerokiego spectrum praktyk i technik motywacyjnych przydatnych w pracy z zespołem oraz poszczególnym pracownikiem
 • Nabycie umiejętności motywującego komunikowania się z otoczeniem z uwzględnieniem osiągania postawionych celów, dawania informacji zwrotnej oraz oceny pracownika
 • Wsparcie uczestników w szkolenia w kształtowaniu postawy sprzyjającej motywującej atmosferze pracy, przez pryzmat postawy szefa lidera oraz kultury organizacyjnej

 Sztuka motywowania

Program szkolenia.

Motywacja człowieka w obliczu wybranych koncepcji psychologicznych

 • Jak działa mechanizm motywacji człowieka?
 • Wybrane koncepcje motywacji człowieka: teoria McGregor, A. Maslov, F. Herzberg, i inne;
 • Przełożenie koncepcji psychologicznych na grunt codzienności; korzystanie z odkryć nauki;

Motywowanie finansowe i pozafinansowe

 • Jak bardzo motywują pieniądze – miejsce motywacji finansowej w hierarchii potrzeb motywacyjnych;
 • Motywowanie płacowe – zasady, skuteczność, stosowanie;
 • Filary motywowania pozafinansowego – kluczowe czynniki;

Motywujący lider

 • Rola lidera, a potrzeby motywacyjne zespołu;
 • Zdemotywowany szef czyli pułapka niekonsekwencji;
 • Dwie wizje zarządzania w firmie;
 • Szef-motywator; zachowania tworzące sylwetkę motywującego szefa;
 • Style zarządzania lidera i wpływ na motywację zespołu;
 • Pracownik niezdyscyplinowany – motywowanie opornych;

Motywowanie przez rozwój 

 • Rozwój pracownika – czym jest?
 • Ograniczenia lidera a rozwój pracowników;
 • Delegowanie zadań – błędy i prawidła;
 • Plany rozwojowe pracowników;
 • Inne formy motywowania przez rozwój;

 Motywowanie przez odwołanie się do potrzeb pracownika

 • Diagnoza potrzeb pracownika – podstawa skutecznej recepty;
 • Dobór środków motywacyjnych;
 • Zmiana potrzeb pracownika  w czasie. Motywowanie długofalowe;

Motywowanie przez cele

 • Dlaczego cele są ważne dla zespołu i jednostki;
 • Zasady formułowania celów;
 • Jak pracować z celami i z ludźmi: koncepcja MBO – zarządzanie przez cele;
 • Przedstawianie celów w sposób motywujący;

Motywująca informacja zwrotna

 • Po co nam informacja zwrotna? Rola i cele narzędzia;
 • Przygotowanie do informacji zwrotnej;
 • Zasady konstruowania motywujących komunikatów;
 • Techniki komunikacyjne wspierające proces motywacyjny;
 • Trudne sytuacje w udzielaniu informacji zwrotnych. Wzmacnianie zachowań pożądanych;

Ocena pracownicza w procesie motywowania jednostki

 • Rola i funkcja oceny pracowniczej;
 • Zasady przeprowadzania oceny;
 • Ocena – trudne sytuacje interpersonalne;

Zasady wpływu społecznego

 • Przegląd wybranych koncepcji dot. wpływu społecznego;
 • Motywacja, a wpływ społeczny;

Motywowanie w ujęciu zespołowym

 • Po czym poznać zmotywowany/demotywowany zespół;
 • Czynniki motywujące i demotywujące w zespole;
 • Fazy rozwoju zespołu a jego motywacja;
 • Budowa zmotywowanego zespołu;

 Automotywacja jednostki i lidera

 • Czy jestem zmotywowany? Autodiagnoza uczestnika;
 • Powody demotywacji/motywacji;
 • Sposoby odbudowy energii działania;

Atmosfera  pracy

 • Kultura organizacyjna firmy i jej wpływ na motywację;
 • Bezpieczna atmosfera czyli jaka?
 • Budowa czynników sprzyjających pozytywnej atmosferze;

POBIERZ PROGRAM:   Sztuka Motywowania_Program szkoleniowy_Szkolenia Biznesowe.info

oraz sprawdź dostępność terminu przesyłając zapytanie