Zarządzanie Czasem

Pracodawcy oczekują od pracowników przede wszystkim kompetencji samoorganizacyjnych, interpersonalnych oraz zawodowych. Jak wynika z raportu Banku Światowego „Skills, not Just Diplomas” w obecnych czasach wzrosło zapotrzebowanie na umiejętności komunikacyjne i poznawcze, przydatne przy wykonywaniu nierutynowych zadań, zmalało natomiast zapotrzebowanie na pracowników wykonujących rutynowe i manualne czynności. Wszystkie oczekiwania sprowadzają się do jednego: pracodawcy poszukują efektywnych pracowników.

Na efektywność można wpływać, ponieważ zależy ona od czynników, którymi można zarządzać. Czasem wystarczy ograniczyć pewne nie przynoszące skutków, nieproduktywne działania, aby w pozytywny sposób wpłynąć na efektywność. Zatrudnieni muszą sobie radzić z wieloma czynnikami, które wpływają na ich wydajność, motywację i zaangażowanie. Praktyka wskazuje, że większość z negatywnych czynników można eliminować, a problemy rozwiązywać skutecznie i zapobiegać im na bieżąco lub trwale.

Zarządzanie czasem

Jak osiągnąć wysoką efektywność i umiejętność zarządzania czasem pracy? Zarządzanie czasem jest kluczową umiejętnością, pozwalającą osiągać założone cele bez konieczności angażowania elementu stresu, kosztem innych zadań lub czasu prywatnego. Czy Pracujesz w stresie, twoje projekty to za każdym razem „gaszenie pożaru” i walka z terminem? To szkolenie ma na celu zdiagnozowanie najczęstszych błędów. Bądź skuteczny ale też wydajny.

W drodze do poprawy swojej efektywności:

 • Nauczysz się pracować mądrzej nie ciężej
 • Zdobędziesz nowe techniki określania celów i priorytetów
 • Wypracujesz nową hierarchie zarządzania czasem
 • Opanujesz swojego „złodzieja czasu” nauczysz się minimalizować stratę czasu na rzeczy zbędne (np. internet, facebook, przerwy i pogawędki)
 • Poznasz zalety asertywności w okresach wytężonej pracy.
 • Poznasz swoje najważniejsze motywatory

Główne cele szkolenia:

 • Tworzenie listy priorytetowej
 • Umiejętne planowanie dnia, zróżnicowanie wartości działać w agendzie dnia(dostosowana do naszej najwyższej wartości energetycznej w ciągu dnia)
 • Określanie wizji i wyznaczanie celów terminowych
 • Priorytetowanie zadań
 • Efektywność w podejmowaniu  wyzwań, (nie odkładanie niewygodnych celów na ostatnią chwilę)
 • Elementy asertywności
 • Wielozadaniowość – Niebezpieczeństwo wykonywania kilku prac w jednym czasie
 • Delegowanie zadań.

 

Zapytaj o termin …