Przywództwo i zarządzanie zespołem

Przywództwo i zarządzanie zespołem

Projektując to szkolenie korzystamy z warsztatu mistrzów zajmujących się od wielu lat przywództwem: m.in. Roberta Diltsa, Richarda Bolstada, Anthony Robbinsa. W połączeniu z aktywnymi ćwiczeniami szkoleniowymi, tworzymy strukturę, dzięki której człowiek zanurza się w głąb siebie, odkrywa swoje wartości i przekonania, tworzy inspirujące cele, doświadcza na własnej skórze trudności i wielkości bycia liderem dla siebie i innych.

W podróży do bycia liderem, chcemy abyś:

 •        poznał co to jest self-management
 •        doświadczył archetypowych energii: siły, słabości i radości w tworzeniu własnego przywództwa
 •        sprawdził, co jest wyzwaniem, które Cię rozwija jako lidera
 •        zobaczył, jaki masz wpływ na innych i dowiedział się jak możesz go zmienić
 •        stworzył swoją wizję, misję, określił wartości i cel życiowy
 •        sprawdził na ile korzystasz ze swojej siły i autentyczności w byciu liderem
 •        i nabył wiele innych cennych doświadczeń

Zapraszamy wszystkich, którzy chcę tworzyć swoją historię, zaczynając od teraz. Szczególnie zapraszamy Managerów i tych, którzy chcą nimi zostać. Szkolenie może mieć dodatkową wartość dla zespołów: uczenie się współzależności i przywództwa opartego na współpracy tworzy Metaprzywództwo, wymiar, w którym funkcjonowali najwięksi liderzy historii.
Szkolenie prowadzą trenerzy z doświadczeniem w biznesie i przywództwie, pracujący na stanowiskach managerskich w dużych formach i korporacjach.

Główne cele szkolenia: 

 • Poznanie aktualnych trendów w dziedzinie przywództwa oraz zarządzania zespołem, sposobów ich implementacji do organizacji. Poznanie własnego stylu przywództwa, doskonalenie go pod kątem skutecznych praktyk biznesowych.
 • Poznanie technik motywacyjnych mających wpływ na działanie zespołu oraz osiąganie rezultatów. Nabycie wiedzy dot. mechanizmów motywacji człowieka.
 • Doskonalenie komunikacji interpersonalnej, umiejętności delegowania zadań, efektywnych rozmów indywidualnych z pracownikami oraz spotkań zespołowych;
 • Ćwiczenie umiejętności związanych z budowaniem zespołu, rozwojem pracowników, zarządzaniem wynikami oraz wydajnością pracowników.

 Przywództwo i zarządzanie zespołem

Program szkolenia.

Przywódca – lider zespołu

 • Rola przywódcy-lidera w kontekście strategii firmy;
 • Skuteczne przywództwo – jak to robią najwięksi… Przegląd praktyk managerskich;
 • Style przywództwa i ich wpływ na zespół;
 • Przywódca inspiratorem zespołu – jak być RAZEM….

Budowanie zespołu

 • Praca zespołowa  i jej wpływ na wyniki;
 • Style pracy, a rola pracownika w zespole;
 • Budowanie zespołu – praktyki sprzyjające integracji;

Komunikacja lidera

 • Podstawy efektywnej komunikacji interpersonalnej;
 • Bariery komunikacyjne;
 • Komunikowanie perswazyjne;
 • Techniki wspierające komunikację;
 • Zebrania zespołu – prowadzenie do celu;

Motywowanie zespołu

 • Motywacja – od teorii psychologicznej do praktyki biznesowej;
 • Czynniki motywacyjne wpływające na zespół;
 • Potrzeby człowieka i ich związek z motywacją;
 • Motywacyjne działania lidera;
 • Sytuacje kryzysowe w motywowaniu;

Delegowanie zadań

 • Delegowanie zadań – rola, korzyści, prawidła;
 • Style delegowania zadań;
 • Przydział pracy, a poziom rozwoju pracownika;
 • Błędy w delegowaniu zadań. Sposoby zapobiegania;

 Zarządzanie wynikami

 • Aspekty organizacyjne zarządzania wynikami;
 • Proces kaskadowania celów ;
 • Cykl zarządzania wynikami, a działania managera;
 • Mierniki wydajności;
 • Przykłady zarządzania wynikami – praktyki biznesowe;

Ocena  wyników pracownika

 • Zebrania przeglądowe – zalecenia ogólne;
 • Spotkania indywidualne z pracownikiem – podstawowe zasady;
 • Kluczowe elementy przeglądu wyników;
 • Przygotowanie managera do przeglądu wyników z pracownikiem;
 • Prowadzenie efektywnej rozmowy z pracownikiem- struktura, feedback, ustalenia;

Ocena wyników zespołu

 • Praca zespołowa – założenia i cele;
 • Przeglądy wyników zespołu;
 • Feedback dla zespołu;
 • Grupowe rozwiązywanie problemów;

Rozwój pracownika

 • Rola managera w rozwoju pracowników i zespołu;
 • Warunki efektywności uczenia się;
 • Analiza potrzeb pracownika;
 • Plan rozwoju pracownika – cele, zasady ogólne, przygotowanie;
 • Formy rozwoju pracowniczego – przegląd metod;
 • Tworzenie planu rozwoju – ćwiczenia praktyczne;

Pracownicy nieproduktywni  w  procesie zarządzania

 • Zdefiniowanie problemu nieproduktywności pracownika;
 • Działania managera w obliczu nieproduktywności członka zespołu;
 • Wsparcie pracownika przez managera w procesie dochodzenia do założonego celu;
 • Przeprowadzanie rozmowy dyscyplinującej;

 Zarządzanie zmianą

 • Rodzaje zmian organizacyjnych;
 • Rola lidera w obliczu zmiany;
 • Modele zarządzania zmianą. Praktyczne przykłady:

POBIERZ PROGRAM:  Przywództwo i zarządzanie zespołem_Program szkoleniowy_Szkolenia Biznesowe.info

oraz sprawdź dostępność terminu przesyłając zapytanie