Zarządzanie Produkcją

Organizacje produkcyjne nieustannie dążą do jak najlepszego wykorzystania zasobów. Wspieramy naszych klientów poprzez aktywne doradztwo zarządzania procesami prowadzone przez czynnych menedżerów produkcyjnych pracujących w dużych międzynarodowych korporacjach produkcyjnych jak i w średnich, elastycznych firmach osiągających najlepsze wyniki w branży.

Nasz zespół składa się z czterech osób z wieloletnim doświadczeniem menedżerskim w branży produkcyjnej, popartym stosownym wykształceniem z zakresu zarządzania (studia magisterskie, MBA, studia podyplomowe z dziedziny logistyki i systemów produkcyjnych). Każda z nich posiada szeroki zakres odpowiedzialności – w swojej dziedzinie zarządzają procesami w kliku zakładach produkcyjnych i budżetami od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów pln. Ponadto posiadają doświadczenie w integrowaniu zróżnicowanych zespołów pracowników, wprowadzaniu zmian i innowacji, projektowaniu procesów oraz tworzeniu i wdrażaniu wspomagających je, zaawansowanych narzędzi informatycznych.

Stosownie do potrzeb klienta – formy wsparcia mogą obejmować:

- Wstępny audyt i analizę zakończone prezentacją – staramy się określić potencjał finansowy możliwych, lub oczekiwanych usprawnień
- Wdrożenie: szkolenie personelu, tworzenie procedur
- Jeśli zakres zmian w firmie jest szeroki to preferujemy formalizację tego procesu poprzez zastosowanie prostej, lecz standardowej metodologii projektowej
- Zmiany istotnie uwarunkowane aspektami HR jak np. konsolidacja struktur firmy, przejęcie i integracja zewnętrznego podmiotu mogą wymagać dodatkowych i ukierunkowanych szkoleń „miękkich” dla pracowników
- Podejmiemy się również zadań analityczno – projektowych, jak np. zaprojektowanie dedykowanego procesu obsługi nowego klienta lub segmentu rynku

Zarządzanie produkcją

Zakres wsparcia

 • Planowanie produkcji
 • Współpraca z dostawcami i kooperantami
 • Doradztwo w zakresie outsourcingu pracy nisko kwalifikowanej
 • Doskonalenie środowiska pracy w firmach produkcyjnych
 • Projektowanie i wdrażanie procesów wewnętrznej koordynacji zarządzania popytem, mocami produkcyjnymi i planowania finansowego
 • Podział ról i odpowiedzialności, standardy komunikacji, optymalizacja systemów informacyjnych
 • Planowanie bieżące, sterowanie i kontrola produkcji – rutyny pracy redukujące napięcia w obrębie „zmiany produkcyjnej” i codzienne „gaszenie pożarów”, dobre praktyki w zakresie bieżącej komunikacji, współpracy i rozwiązywania problemów (standardowe narady, sporządzanie podsumowań, trening wymiany kompetencji)
 • Miary i wskaźniki niezbędne do zarządzania procesem
 • Standardy selekcji i oceny dostawców, techniki ciągłego doskonalenia współpracy i komunikowania potrzeb
 • Dobór poziomu obsługi, aspekty jakościowe, scorecard
 • Kwestie formalne: procedury zakupowe, przetargi, rozliczanie zamówień, umowy, obsługa reklamacji
 • Kwestie organizacyjne, rozliczanie, kształtowanie norm
 • Dowolne aspekty kooperacji z agencjami pracy czasowej
 • 5S, organizacja stanowisk pracy
 • Wykorzystanie potencjału pracowników, partycypacja w kształtowaniu procesów

 

Zapytaj o termin …