Zarządzanie Projektami

PROJECT MANAGER DOSKONAŁY -  O sukcesie w zarządzaniu projektem.

Każdy z nas realizuje większe bądź mniejsze projekty. Czasami nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, nie nazywamy rzeczy po imieniu. Szkolenie, na które Cię zapraszamy, daje podstawy, narzędzia i techniki pozwalające kierować każdym etapem cyklu życia projektu. Jeśli posiadasz już wiedzę z tego zakresu i widzisz potrzebę jej usystematyzowania oraz ułożenia w spójną całość, to szkolenie jest także dla Ciebie.

Przekonaj się, jak prowadzić projekt w ramach narzuconych ograniczeń kosztowych i organizacyjnych oraz w jakiś sposób wykorzystać potencjał zespołu projektowego. Poznaj narzędzia, które umożliwią Ci realizowanie prac projektowych w odpowiednim czasie oraz w ramach budżetu.
Doświadczony i znający międzynarodowe standardy Project Manager to zwiastun sukcesu projektu.

W trakcie szkolenia nauczysz się jak:

 • Wyznaczać realistyczne, jasno sprecyzowane i mierzalne cele
 • Identyfikować i zarządzać interesariuszami projektu
 • Opracowywać strukturę podziału pracy
 • Szacować koszty i czas trwania projektu dzięki prostym i sprawdzonym technikom
 • Kontrolować i monitorować postępy prac projektowych
 • Identyfikować i zarządzać ryzykiem w projekcie

Główne cele szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy dotyczącej podstawowych umiejętności, pojęć i technik zarządzania projektami
 • Poznanie zasad profesjonalnego planowania, realizowania i kontrolowania projektu
 • Nabycie umiejętności zastosowania odpowiednich metod, optymalizujących warunki realizacji projektu, dając przy tym możliwie najlepsze efekty
 • Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy podczas zajęć, dzięki specjalnie opracowanemu studium przypadku

 

Zarządzanie projektem

Program szkolenia:

1. Czym jest zarządzanie projektem?

 • Rodzaje i cechy projektu
 • Dlaczego stosować metody zarządzania projektami?
 • Cykl życia projektu
 • Środowisko projektu

2. Cele projektu

 • Wyznaczanie i hierarchizacja celów
 • Ocena celów

3. Rola interesariuszy w realizacji projektu

 • Rodzaje interesariuszy
 • Macierz interesariuszy – analiza oczekiwań
 • Interesariusze w kontekście sukcesu projektu

4. Planowanie czynności i strukturyzowanie

 • Struktury podziału pracy
 • Projekt i struktura kosztów

5. Harmonogramowanie

 • Tworzenie harmonogramów – wyznaczanie zadań i celów
 • Ścieżka krytyczna, jako narzędzia zarządzania harmonogramem
 • Wyznaczanie ścieżek krytycznych w projekcie
 • Przyspieszanie terminów realizacji

6. Zarządzanie kosztami

 • Kalkulacja kosztów w projekcie
 • Cykl życia projektu i jego wpływ na koszty
 • Metoda EV

7. Zespół projektowy

 • Tworzenie zespołu
 • Komunikacja
 • Przywództwo
 • Konflikt w projekcie
 • Macierz odpowiedzialności

8. Zarządzanie ryzykiem

 • Analiza ryzyka
 • Ocena ryzyka
 • Planowanie reakcji na ryzyko

Uwagi: Powyższy zakres programu obejmuje szkolenie 2-3 dniowe

POBIERZ PROGRAM:  Zarządzanie projektami_Program szkoleniowy_Szkolenia Biznesowe.info

oraz sprawdź dostępność terminu przesyłając zapytanie