Zarządzanie Zmianą

Zarządzanie zmianą

Nie ma ucieczki przed zmianami wynikającymi z dynamiki rynku czy tez z wewnętrznej dynamiki organizacji.  Ale zmiana to także ryzyko, które odczuwa, każdy pracownik organizacji. Zmiana rodzi różne emocje i zawsze musi przezwyciężyć naturalny opór struktury. Niewłaściwe podejście do zmian, błędy na poziomie rozumienia zmian, błędy w czasie planowania, wdrażania i utrwalania zmian skutkuje negatywnymi konsekwencjami i zwiększa policzalne i niepoliczalne koszty operacyjne.

Zmiana wymaga przygotowania – Wobec zmiany wzrasta potrzeba właściwych kompetencji, dzięki którym organizacja może zminimalizować ryzyko i koszty niepożądanych zachowań. Poprzez budowanie dopasowanych programów rozwojowych, przygotowawczych i doradczych wspieramy firmy, które planują przeprowadzenie zmiany organizacyjnej albo chcą zmniejszyć koszty już wprowadzonych zmian.

Wyzwanie określa metodę – Aby program wsparcia był skuteczny, powinien być adekwatny do sytuacji biznesowej i charakteru planowanej lub wdrożonej zmiany.

Zarządzanie zmianą

 Główne cele szkolenia:

  • Minimalizowanie negatywnych skutków w trakcie procesu zmian
  • Umiejętne zarządzanie celami w procesie zmiany
  • Nabycie umiejętności pokonywania oporów względem zmiany, przygotowanie strategii i wyznaczenie celów.
  • Umiejętne zarządzanie zespołem na etapie zmiany
  • Rola komunikacji w środowisku zmiany
  • Zmiana jako element rozwoju osobistego
  • Wdrażanie i nadzór procesu.

 

Zapytaj o termin …