informacja zwrotna

now browsing by tag

 
 

Efektywna komunikacja

Efektywność firmy w dużej mierze zależy od jakości wewnętrznych relacji.

-  Różnorodność sytuacji,
-  Presja czasu,
-  Odpowiedzialność za zadania,
-  Zero tolerancji na błędy,

to tylko niektóre z czynników, z jakimi muszą sobie codziennie radzić pracownicy i liderzy. Stres spowodowany ciągłą presją nie sprzyja właściwej komunikacji mimo, że umiejętność właściwego przedstawiania spraw jest kluczowa dla odniesienia sukcesu. Niby umiemy się komunikować – ale w praktyce większe kłopoty z porozumieniem częściej zdarzają się wewnątrz organizacji niż w kontaktach z klientami czy dostawcami.

Potrzeby komunikacyjne menedżerów.

Menedżerowie chcąc poradzić sobie z zadaniami muszą coraz więcej zadań delegować, monitorować i kontrolować. Współpracują nie tylko ze swoimi podwładnymi zatem niezwykle cenna jest sztuka argumentowania i wywierania wpływu. Chcąc długoterminowo kierować, rozwijać i motywować pracowników przygotowują oceny okresowe i posługują się informacja zwrotną. Rozwijają zdolność asertywnych zachowań oraz umiejętność rozwiązywania trudnych sytuacji w zespołach.

Komunikacja w zespole

Potrzeby komunikacyjne działów sprzedaży.

Dział sprzedaży zabiega o to jak skutecznie przekonywać klientów do swojej oferty. Czasem musi rozwiązywać trudne sytuacje dotyczące odbierania należności a nie zawsze warto walczyć z klientem, który ma perspektywy.  Kluczowe stają się zdolności prezentowania idei, prowadzenia spotkań, negocjowania, argumentowania oraz miękkiej windykacji.

Potrzeby komunikacyjne pracowników.

Żaden pracownik nie skarży się na zbyt dużą ilość sensownej pracy – to co doskwiera pracownikom to duże obciążenie pracą, której sensu nie znają. Pracownicy chcą zrozumieć kim są w firmie i co maja robić aby móc w firmie prosperować. Chce wiedzieć za co są odpowiedzialni, jaką mają swobodę działania i za co oraz jak będą rozliczani. Współpracują w projektach, w których nie ma jednolitej władzy, muszą ustalać i negocjować priorytety. Chcą znać swoją rolę zawodową oraz chcą nawiązywać relacje, rozładowywać konflikty i dobrze współpracować. Wspieramy pracowników w nauce i ćwiczeniu zdolności porozumiewania się ze sobą na wielu płaszczyznach.

Zapytaj o termin …